Refusjon til opplæring i samisk høst

Søknadsfrist:
1. desember 2020 23.59
Målgruppe:
Skoleeiere
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Hvem kan søke:
Skoleeiere som har fått tilsagn om statstilskudd for samisk

Skoleeiere utenfor samisk forsvaltningsområde som har fått tilsagn om tilskudd til timer samisk høsten 2020. Dette gjelder både kommunale og private skoleeiere.

Publisert 20.04.2020

For å få refusjon må skjema fylles ut.

Nytt skjema er under utarbeiding. Fristen er utsatt til 1. desember.

Søknadsfrist:
1. desember 2020 23.59
Målgruppe:
Skoleeiere
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Hvem kan søke:
Skoleeiere som har fått tilsagn om statstilskudd for samisk

Kontaktpersoner