Samlet for første gang på over tre år

To menn oppstilt foran andre mennesker i konferansesal.
Fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru og statsforvalter Tom Cato Karlsen inviterte denne uken til det årlige møtet i fylkesberedskapsrådet. Foto: Emil Harjo Indsetviken / Statsforvalteren i Nordland.

Tirsdag denne uken kunne endelig fylkesberedskapsrådet møtes ansikt til ansikt under sin årlige samling.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.02.2023 av Emil Harjo Indsetviken

– Selv om vi har hatt mange digitale møter, er det godt å endelig kunne samle hele rådet fysisk, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen, som også er leder av fylkesberedskapsrådet.

Rådet skal ha et årlig felles møte, men koronapandemien satte en midlertidig stopper for det. Man må tilbake til høsten 2019 for å finne forrige gang rådet var samlet på denne måten.

I mellomtiden har medlemmene blant annet vært involvert i håndteringen av pandemien, krigen i Ukraina og vannkrisen i fylket vinteren 2021.

Under koronapandemien var det digitale møter i rådet annen hver uke, og deler av rådet har også vært samlet digitalt og fysisk i andre sammenhenger.

– Den hyppige møtevirksomheten under pandemien har bidratt til å knytte oss tettere sammen og gjort at terskelen for å ta kontakt med hverandre er lavere, sier Karlsen.

Møteplass

Den årlige samlingen er en viktig møteplass for de som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Den gir også viktig informasjon til de som er ny i rådet.

Programmet på tirsdag besto av:

 • Fylkesberedskapsrådets rolle
 • Totalberedskapskommisjonens arbeid
 • Øvelse Arctic Reihn 2023
 • Revidering av risiko- og sårbarhetsanalysen for Nordland
Mann på talestol under konferanse
Professor Odd Jarl Borch er en av medlemmene i totalberedskapskommisjonen. Han fortalte om kommisjonens arbeid med å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Foto: Emil Harjo Indsetviken / Statsforvalteren i Nordland.

Bredt sammensatt råd

Det er ulike typer kriser og hendelser som kan oppstå avhengig av hvor i landet du er.

Det er noe av årsaken til at fylkesberedskapsrådet i Nordland har flere faste medlemmer enn de fleste andre fylker.

– Det er nyttig ved kompliserte eller langvarige hendelser. Alle trenger ikke møte ved store hendelser, men medlemmer som har en rolle i håndteringen skal delta, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru.

I rådet finner man representanter fra regionale aktører med ansvar for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.

Også ledere fra politiet og øvrige nødetater, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen og statlige etater med vesentlige beredskapsoppgaver i fylket er med i rådet.

Statsforvalteren kan invitere inn andre aktører, og sammensetningen av rådet kan variere i forhold til krisens art.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Fylkesberedskapsrådet i Nordland

 • Avinor (Bodø lufthavn)
 • Bane NOR SF
 • Bodø Havn
 • Bodø kommune
 • Bufdir
 • Fiskeridir. Region Nordland
 • Forsvarets operative hovedkommando (FOH)
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Helse Nord RHS
 • HRS Nord-Norge
 • HV-14 (Sør-Hålogaland)
 • HV-16 (Nord-Hålogaland)
 • Jan Mayen (Stasjonsjef)
 • Kraftforsyningens Beredskapsorganisasjon (KBO)
 • Kystverket Nordland
 • Mattilsynet
 • NAV Nordland
 • NHO
 • Nordland Fylkeskommune
 • Nordland Politidistrikt
 • Nordland Røde kors
 • NRK Nordland
 • NVE region Nord
 • Redningsselskapet
 • Salten Brann
 • Sanitetskvinnene
 • Sivilforsvardistrikt Midtre Hålogaland
 • Sivilforsvardistrikt Nordland
 • Statens vegvesen Nordland
 • Sør-Hålogaland bispedømme
 • Telenor
 • UDI Nord