Søk støtte til plan som kan sikre naturmangfoldet

Miljødirektoratet viderefører ordningen med støtte til kommuner som vil utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Søknadsfristen er 6. mai 2020

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.04.2020

Nedbygging av arealer er den største trusselen mot naturmangfoldet verden. 

Som planmyndighet får kommunene et stadig økende ansvar for å sikre at viktige områder for naturmangfold ivaretas i planleggingen. 

En kommunedelplan for naturmangfold vil kunne gi kommunene 

  • en systematisert oversikt over verdiene knyttet til naturmangfold som fins i kommunen, 
  • mulighet til å etablere et politisk eierskap og forståelse for kommunens ansvar for at disse sikres,
  • et viktig grunnlag for helhetlig kommunal planlegging.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging legger til grunn at kommunal planlegging bygger på FN's bærekraftsmål. Dette krever at kommunene blant annet har tilstrekkelig kunnskap om eget naturmangfold, og at både liv under vann (bærekraftsmål nr 14) og liv på land (nr 15) blir bevart og får mulighet til videre naturlig utvikling. 

Som oppfølging av dette har Fylkesmannen for 2020 satt av en betydelig del av skjønnsmidlene for å løfte FN's bærekraftsmål i kommunal planlegging. I Nordland er Rana kommune med blant de 10 første kommunene som har fått midler fra Miljødirektoratet til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold (planen er nettopp sendt ut på ny høring). Fylkesmannen håper nå at mange nordlandskommuner følger Ranas eksempel, og søker støtte for å få utarbeidet en slik kommunedelplan. Dette vil være en god oppfølging av nasjonale forventninger, og i samsvar med Fylkesmannens prioritering av skjønnsmidler i år.

Frist for å søke Miljødirektoratet om støtte er 6. mai 2020. Se nærmere informasjon om dette på Miljødirektoratets hjemmeside.