Bruker villsau for å restaurere Skjelstad naturreservat

Fem værer av villsau som står på innmark og ser mot kamera.
Værene Bæærnt, Snipp, Bukken, Kose og Ute hjelper til med restaureringen i Skjelstad naturreservat Foto: Elisabeth Nesheim-Hauge / Statsforvalteren i Nordland.

Nå skal villsau få naturen i Skjelstad naturreservat i Bodø til å skinne som den gjorde tidligere. Det betyr samtidig at hundeeiere må være ekstra varsomme på tur i området.

Publisert 06.06.2024

Arbeidet med å rydde kratt og skog i Skjelstad naturreservat er allerede i gang. Det skal gi plass til sauene slik at de kan beite og sørge for at det igjen blir lysåpne naturtyper og et rikt plante- og dyreliv i reservatet.

Etter at beitingen tok slutt på 1960-tallet har nemlig deler av Skjelstad grodd stadig mer igjen med tett kratt og skog.

Nå skal beitedyr igjen hjelpe oss med å bevare den fantastiske naturen på Skjelstad. Sauene slippes på beite mandag 10. juni og skal gå på beite utover høsten. De kommende årene skal dyrene gå på beite fra vår til høst.

Vi trenger din hjelp

For at sauene skal trives og restaureringen skal lykkes, trenger vi din hjelp.

Fuglene og beitedyra kan bli skremt av hunder, noe som kan føre til stress og skade for dyrene. Konsekvensene for fuglelivet er særlig store i hekketiden fra 15. april til 1. august.

Hold derfor hunden i et kort bånd når dere ferdes i naturreservatet!

Det kommer til å være ekstra oppsyn i området i beiteperioden for å sikre at dyrene ikke blir forstyrret.

Usynlig gjerde

Sauene er gjerdet inne ved hjelp av et "usynlig" gjerne fra Nofence. Systemet består av en app, solcelledrevet halsbånd til dyrene og et virtuelt gjerde som tegnes opp via appen.

Derfor kan du som er ute på tur ikke se hvor gjerdet går. Vi ber deg derfor holde god avstand til beitedyra. Det henges opp skilt ved reservatet med påminnelse om båndtvang og bilde av QR-kode slik at du kan følge med på hvor du er i forhold til gjerdetraséen.

Kart som viser gjerdetrase for beite
Den hvite linja viser hvor det virtuelle gjerdet går. Fra mandag 10. juni vil du kunne se beiteområdet i Nofence sitt beitekart. Det finner du ved å bruke QR-koden. Grensa kommer til å endres i løpet av året og dette oppdateres i beitekartet. Foto: Nofence.

Hva skjer videre

Dersom sauene trives i Skjelstad naturreservat skal vi rydde større områder for skog, og sette på flere beitedyr for å holde naturen i hevd.

Vi skal også overvåke de rødlistede artene og passe på at tiltakene fører til verdifulle levesteder for alt fra planter til insekter, sopp og fugl.

Har du spørsmål?

For henvendelser som gjelder beitedyrene kontaktes Ellen Wilhelmsen på tlf. 909 35 813 eller Helge Nilsen på tlf. 990 38 075.

For henvendelser som gjelder naturreservatet kan Statsforvalteren i Nordland kontaktes på sfnopost@statsforvalteren.no eller tlf. 75 53 15 00

Skjelstad naturreservat 

 • Skjelstad naturreservat i Bodø kommune ble vernet i 2002.
 • Området er fredet for å ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyrelivet.
 • Den verdifulle naturen består blant annet av plantearter som finnes i lysåpne naturtyper som er avhengige av husdyrbeiting, og på havstrand og rik kalkbergvegetasjon lenger nede mot sjøen.
 • I Skjelstad naturreservat er fuglelivet fredet mot skade og ødeleggelse. Å holde hunden i bånd kan forhindre at den skremmer eller skader hekkende fugler og deres reir. Derfor er det båndtvang i naturreservatet hele året.
   

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Om tiltaket

 • Sauene er leid inn fra beitebruker med penger som skal brukes til å gjøre tiltak i verneområdet.
 • Statsforvalteren har dekket innkjøpet av Nofence og skal betale beitebruker for å ha tilsyn med dyrene i perioden de beiter i verneområdet.
 • Statsforvalteren samarbeider med beitebruker for å gjøre beiteområdet så godt som mulig for dyrene, samtidig som de gjør den restaureringsjobben som trengs i området.
 • Statsforvalteren har leid inn en av grunneierne til å rydde skog.
 • Sauer brukes også til restaurering av natur i andre verneområder i fylket.