Nytt naturreservat vedtatt i Nordland

Gammel skog med liggende død gran i Horsbergvatnet naturreservat. Foto: Joachim Restad

Horsbergvatnet naturreservat i Bindal ble opprettet i statsråd den 08.03.2024. Området er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Publisert 08.03.2024

Formålet med vernet er å ta vare på et skogområde med viktige naturtyper som rik edellauvskog og høgstaudegranskog. Naturreservatet har en størrelse på 372 dekar. 

Frivillig vern

Vedtaket er et ledd i å ivareta Norges naturmangfold gjennom vern av varierte skogområder. Området er kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern er basert på at skogeiere tilbyr sine areal for vern gjennom skogeierorganisasjonene. 

Halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skog, og hundrevis av insektsarter og sopparter, samt enkelte fuglearter, er avhengig av gammel skog og død ved. Skogvern er derfor et viktig tiltak for å ta vare på naturmangfoldet i Norge.

Mål om 10 prosent vern

Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet. Per januar 2024 er 4 prosent av den produktive skogen i landet vernet, og 5,3 prosent av det samlede skogsarealet.

Du kan lese mer om vedtaket på nettsidene til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.