Kan jeg fly drone i natur og verneområder?

Foto: Zdeno Dvorak

Mange norske og utenlandske turister vil ta bilder av natur fra fugleperspektiv. Dette må du tenke på når du planlegger droneflyging.

Publisert 30.06.2022, Sist endret 28.04.2023

Mer enn 400 000 nordmenn eier drone og bruken har de siste årene eksplodert. I tillegg til reguleringer fra Luftfarstilsynet gjelder egne regler for bruk av drone i natur og i verneområdene.

Droneflygning fører med seg en del støy og forstyrrelser som kan ha negative konsekvenser for fugle- og dyreliv. Alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelser og unødig jaging. Dette står i naturmangfoldlovens §15 og gjelder både i og utenfor verneområder i hele Norge.

Har du planlagt å fly drone i et område der det ikke er forbudt, må du likevel vurdere om dronebruken gjør skade, jager eller forstyrrer unødvendig eller negativt. Du må ta hensyn til dyrelivet, i tillegg til andre folk som er på tur.

Horndykker. Foto: Kjell Eivind Madsen

Verneområder og nasjonalparker har i tillegg egne verneforskrifter med regler. Reglene varierer fra område til område, og er tilpasset naturverdiene som vernes i hvert enkelt område. Bruk av droner er forbudt i de fleste verneområder.

Mange verneforskrifter ble skrevet før det ble vanlig med droner. I verneforskriftene der det er forbud mot bruk av modellfly er det også forbud mot droner. Om du lurer på om det er lov med droneflygning, må du se om det er tillatt med modellfly i verneforskriften.  

Se på dette kartet fra Miljøstatus om området der du tenkte å fly er innenfor verneområde.

Søk til myndigheten for verneområdet

I verneområder der det er forbudt å fly modellfly/drone kan man ved gode grunner søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon fra forbudet. 

Den som har forvaltningsmyndighet vurderer søknader om å fly drone etter naturmangfoldloven og om verdiene i verneområdet vil påvirkes negativt av droneflyging. Tid på året, hvilke område og formålet med flyvingen spiller også en rolle for om man kan få lov.

Du finner ut hvem som har forvaltningsmyndigheten for området, hva reglene er og hva som eventuelt er forbudt, blant annet på Miljøstatus, Naturbase og Lovdata.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.