Har oversendt liste med verneverdig natur i fylket

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen utarbeidet en bruttoliste over verneverdig natur i fylket, kalt supplerende vern fase I.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.02.2019

Regjeringen og Stortinget har satt et mål om bevaring av et representativt utvalg av norsk natur. For å nå dette målet har Regjeringen prioritert å verne etter naturmangfoldloven, naturtyper og økosystemer som i dag er mindre godt dekket av vern

Oppdrag

Fylkesmannen i Nordland fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet 30.10.18 å gjøre en naturfaglig vurdering av områder som kan bidra til et representativt vern av norsk natur - supplerende vern fase I. I denne fasen skulle fylkesmennene identifisere og foreslå konkrete områder som kan være aktuelle for supplerende vern basert på eksisterende kunnskap og selvstendige faglige vurderinger.

Dette er ikke en verneprosess og innebærer ingen båndlegging av arealer. Det er et arbeid for å identifisere hvor verneverdiene finnes. Miljødirektoratet vil på bakgrunn av Fylkesmannens forslag gjøre en samlet vurdering av forslagene. Klima- og miljødepartementet vil deretter beslutte hvilke områder det skal jobbes videre med. 

Målene for Nordland ble konkretisert til:

  • Nye verneområder for kalksjøer, rikmyr og grotter.
  • Utvidelse av eksisterende verneområder knyttet til mangler i dagens vern. Internasjonalt viktige våtmarker (Ramsar) skal prioriteres.
  • Forslagene skal gi større robusthet, bedre økologiske nettverk og sikre truet natur.
  • Vurdere vern som ekstra virkemiddel i verna vassdrag.
  • Vurdere andre enkeltområder som kan være viktige for økologiske nettverk.
  • Vurdering endring av verneform på eksisterende verneområder

Skogvern og marint vern inngår ikke i dette oppdraget.

Bruttoliste

Bruttolista for Nordland inneholder 36 enkeltområder og 14 mulige utvidelser av eksisterende verneområder. Oversikten over områder innebærer ingen båndlegging av arealer nå. I tillegg er det foreslått å endre verneformen på to områder, fra landskapsvern til naturreservat. Forslaget til utvidelser av eksisterende verneområder i Evenes er gjort i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Kart over Nordland som viser områdene på bruttolista

Navn

Kommune

Eksisterende vern

Foreslått verneform

Andmyran

Andøy

Skogvoll naturreservat

Naturreservat

Rognan

Andøy

 

Naturreservat

Beiarnelvas utløp

Beiarn

Leirvika naturreservat

Naturreservat

Rønågasystemet

Beiarn

 

Naturreservat

Galtåga

Beiarn

 

Naturreservat

Indre Tjørnmyra

Bindal

 

Naturreservat

Trolldalen

Bodø

 

Naturreservat

Tverlandet

Bodø

Tverlandet naturreservat

Naturreservat

Urdstabben vest

Brønnøy

 

Naturreservat

Storvatnet, Torgmarka

Brønnøy

 

Naturreservat

Tettøyvatnet

Brønnøy

 

Naturreservat

Hornsvatnet

Brønnøy

 

Naturreservat

Aunhullet/Engjavatnet

Brønnøy

 

Naturreservat

Aunhatten

Brønnøy

 

Naturreservat

Straumsvatnet

Dønna

 

Naturreservat

Liss-Gleinsvatnet

Dønna

 

Naturreservat

Evenes

Evenes

Kjerkvatnet og Nautå naturreservat

Naturreservat

Myrvatn

Evenes

Sommervatnet naturreservat

Naturreservat

Klungsetvika

Fauske

 

Naturreservat

Okshola-Kristihola

Fauske

 

Naturreservat

Svarthammar

Fauske

 

Naturreservat

Brasethgrotta

Fauske

Beliggenhet u.off.

Naturreservat

Greft

Gildeskål

 

Naturreservat

Øya/Langholmen landskapsvernområde

Gildeskål

Endring av verneform

Naturreservat

Stormyra

Grane

Stormyra naturreservat

Naturreservat

Anastomosegrotta

Grane

 Beliggenhet u.off.

Naturreservat

Kvannelva

Hamarøy

Kvannskogen naturreservat

Naturreservat

Breivika, Vallabotn og Røssåauren naturreservat

Hemnes

Breivika, Vallabotn og Røssåauren naturreservat

Naturreservat

Grøndal

Hemnes

 

Naturreservat

Ytterlia

Hemnes

 

Naturreservat

Risholet

Herøy

 

Naturreservat

Sandværstømyra

Herøy

 

Naturreservat

Kvikkleirøyran landskapsvernområde

Herøy

Endring av verneform

Naturreservat

Hammarnesfloget

Mo i Rana

Hammernesflåget naturreservat

Naturreservat

Reingardsli

Mo i Rana

 

Naturreservat

Fiskegrotta

Mo i Rana

 

Naturreservat

Krystallgrotta

Mo i Rana

 

Naturreservat

Søylegrotta

Mo i Rana

 

Naturreservat

Håkvika

Narvik

 

Naturreservat

Skogsleira

Nesna

 

Naturreservat

Virvatnet

Rana

Virvassdalen naturreservat

Naturreservat

Laksågaosen

Sørfold

Laksågaosen naturreservat

Naturreservat

Tjoarvekrájgge

Sørfold

 

Naturreservat

Reinvikgrotta

Sørfold

 

Naturreservat

Stortuva

Sørfold

 

Naturreservat

Nåråldakvárre

Tysfjord

 

Naturreservat

salthølene

Tysfjord

 

Naturreservat

Råggejavri-Raigi

Tysfjord

 

Landskapsvernområde

Storsteingrotta

Tysfjord

 

Naturreservat

Stortjønna

Vefsn

 

Naturreservat

Bollemyran

Vestvågøy

Storeidvatnet naturreservat

Naturreservat

Strengelvågmyran

Øksnes

Grunnfjorden naturreservat

Naturreservat

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.