Forvaltningsplan for Jan Mayen naturreservat

Fylkesmannen i Nordland har nå ferdigstilt forvaltningsplan for Jan Mayen naturreservat. Forvaltningsplanen inneholder retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging osv. for de områdene på Jan Mayen som er omfattet av verneforskriften for naturreservatet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.11.2017

Jan Mayen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 19.11.2010. Det fredede området omfatter nesten hele øya samt tilliggende territorialfarvann. Unntatt fra fredningen er virksomhetsområdene rundt Olonkinbyen, den meteorologiske stasjonen og flystripa, samt et mindre område i Kvalrossbukta på vestsiden av øya. Verneforskrift med kart finner du i høyre marg.

Naturreservatet utgjør ca. 375 km² landareal og ca. 4315 km² marint areal. Formålet med fredningen er å bevare en tilnærmet uberørt arktisk øy og tilgrensende sjøområder, inkludert havbunnen, med særegent landskap, aktive vulkansystemer, spesiell flora og fauna og mange kulturminner.

Forvaltningsplanen består grovt sett av en innledende del, en del som beskriver naturreservatet og en lengre del om forvaltningen av naturreservatet. Den siste delen beskriver både brukerinteressene, utdyper verneforskriften og identifiserer trusler og mulige tiltak. I tillegg er saksbehandling generelt beskrevet.

Av spesielle bestemmelser som gis omtale i forvaltningsplanen er ilandstigningsforbudet og teltforbudet for andre enn stasjonens ansatte, se kap. 3.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.