Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i 2020 er 15. januar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.12.2019

Fylkesmannen tildeler årlig midler til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT). Formålet med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive tapsforebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket og reindrifta, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.


Målgruppen er foretak med produksjonsdyr i landbruket og reindriftsnæringa, samt kommuner, organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Søknad skal leveres i elektronisk søknadssenter

Alle søknader skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter; https://soknadssenter.miljodirektoratet.no.

Mer informasjon

Bruken av FKT-midler er styrt av forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskrifta) og kommentarene til denne. Vedtatt regional forvaltningsplan for rovvilt gir også føringer for behandling av søknadene. Lenker til disse dokumentene finner du i margen.

FKT-prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Veilederen fra FKT-prosjektet om "Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge" inneholder informasjon om hva som kan gjøres for å begrense rovviltskader. Den omtaler blant annet tiltak som skiller rovdyr og beitedyr, ulike former for tilsyn og mye annen informasjon om konflikttemaet. Lenke til veilederen finner du vedlagt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.