Lisensfelling og kvotejakt

Her finner du informasjon om lisensfelling og kvotejakt i Nordland

Publisert 27.09.2013

Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer fastsatt av den regionale rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Jakttida for gaupe er  1. februar til 31. mars. 

Dersom det er nødvendig å regulere veksten i en bestand av brunbjørn, jerv og ulv, kan den regionale rovviltnemda eller Miljødirektoratet åpne for lisensfelling. I likhet med skadefelling har lisensfelling til hensikt å begrense skade på husdyr og tamrein, men lisensfelling er ikke knyttet til konkrete skadesituasjoner.

Lisensfellingsperioden varierer ut i fra den enkelte arts økologi og yngletid: 

  • Jerv: 20. august- 15. februar
  • Bjørn: 21. august til 15. oktober
  • Ulv: 1. desember til 31. mai

Informasjon om kvotejakt og lisensfelling for de ulike artene blir publisert på denne nettsida i forkant av jaktstart. 

Kart

Elektronisk kart over fellingsområder (ulike kartlag velges i menyen til høyre i kartbildet, trykk på den lille pila foran ønsket kartlag, så får du fram flere valgmuligheter): ArcGis Rovvilt i Nordland.

Kvotejakt på gaupe 2024

Det blir ingen kvotejakt på gaupe i Nordland i 2024 - men vi avventer endelig klageavgjørelse fra Klima- og miljødepartementet. Se nyhetssak her

Lisensfelling på jerv 2023/2024

Rovviltnemnda har fattet vedtak om felling av 15 jerv hvorav maksimalt 7 tisper for jaktsesongen 2023/2024. Ved jaktstart er hele kvota tildelt samlet for alle fellingsområder unntatt i de prioriterte jervesonene. Etter hvert som det felles dyr, kan Statsforvalteren i samråd med rovviltnemnda avgrense tildelingen til de enkelte fellingsområdene ut fra hvor det er felt jerv, skadesituasjonen for sau og særlig for rein, bestandssituasjonen for jerv og føringer i forvaltningsplanen.

Vedtaket kan leses på Miljøvedtaksregisteret

Mer informasjon finner du på en egen nettside, følg DENNE LENKA.

NB! Endret jakttid: Klima- og miljødepartementet har endret jakttida for jerv slik at jakta nå starter 20. august. Mer informasjon om dette kan leses på departementets nettsider (lenke)

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.