Miljødirektoratet åpner for begrenset fiske i flere vassdrag

Laksefiske ved Kjerrforsen i Ranelva.
Laksefiske ved Kjerrforsen i Ranelva. Foto: Lars Sæter / Statsforvalteren i Nordland.

Miljødirektoratet åpner nå for fiske i noen mindre vassdrag i Nordland som ikke var åpnet i 2021. Dette er vassdrag som nå har fått på plass rutiner for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye.

Publisert 05.05.2022

I 2021 ble det gjennomført innstramminger av fisket etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye), både i vassdragene og i sjøen.

I vassdrag hvor den lovpålagte plikten til å rapportere fangster av anadrom fisk ikke ble overholdt, ble det ikke lengre tillatt å fiske.

Miljødirektoratet gjorde det samtidig klart at det var aktuelt å åpne for fiske i disse vassdragene i 2022, dersom det kom på plass rutiner som sikret kravene til rapportering.

I Nordland kom det inn søknader om åpning av fiske eller endringer av bestemmelser om fiske fra 24 vassdrag. Statsforvalteren videresendte søknadene til Miljødirektoratet sammen med våre anbefalinger.

Miljødirektoratet har på grunnlag av dette funnet det riktig å åpne for fiske i 13 vassdrag i Nordland, der fiske etter anadrom laksefisk var forbudt i 2021.

For flere av disse vassdragene er det kun åpnet for fiske i innsjøene og det er i stor grad fastsatt kvotebestemmelser for hvor mye fisk det er tillatt å fiske.

Vassdragene som nå er helt eller delvis gjenåpnet

 • Storvatnvassdraget (Skardstein) – Andøy
 • Skauvollelva - Gildeskål
 • Budalsvassdraget - Hadsel kommune
 • Flatsetvassdraget - Hadsel kommune
 • Bøelva med Storelva (Meisfjordelva) - Leirfjord
 • Sneiselvvassdraget - Lødingen
 • Åvassdraget - Moskenes
 • Fordalselva (Flekkoselva) - Steigen
 • Botnelva - Rana 
 • Borgevassdraget - Vestvågøy
 • Jenndalsvassdraget - Vågan
 • Karlsvatnvassdraget - Vågan
 • Storvatnvassdraget - Vågan

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.