Åpner for fiske i flere vassdrag

Laksefiske ved Kjerrforsen i Ranelva.
Laksefiske ved Kjerrforsen i Ranelva. Foto: Lars Sæter / Statsforvalteren i Nordland.

Miljødirektoratet foreslår å åpne for fiske i noen mindre vassdrag i Nordland. Dette er vassdrag som nå har fått på plass rutiner for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye. Fristen for å uttale seg til den pågående høringen er 31. mars.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.03.2022

I 2021 ble det gjennomført innstramminger av fisket etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye), både i vassdragene og i sjøen.

I vassdrag hvor den lovpålagte plikten til å rapportere fangster av anadrom fisk ikke ble overholdt, ble det ikke lengre tillatt å fiske.

Miljødirektoratet gjorde det samtidig klart at det var aktuelt å åpne for fiske i disse vassdragene i 2022, dersom det kom på plass rutiner som sikret kravene til rapportering.

I Nordland har det kommet inn søknader om åpning av fiske, eller endringer av bestemmelser om fiske, fra 24 vassdrag.

Disse søknadene ble sendt inn til Statsforvalteren, og vi har videresendt de til Miljødirektoratet sammen med våre anbefalinger. Dette brevet kan lastes ned på denne siden.

Miljødirektoratet har, på grunnlag av dette, funnet det riktig å foreslå åpning for fiske i 13 vassdrag i Nordland, der fiske etter anadrom laksefisk var forbudt i 2021.

Eventuell uttalelse til forslaget kan sendes til Miljødirektoratet, via høringsnotat m. vedlegg som kan lastes fra direktoratets hjemmeside, samt artikkelen "Foreslår mindre justeringer i laksefisket".

Fristen for uttalelse er 31. mars 2022.

 

Vassdragene som er foreslått gjenåpnet

 • Storvatnvassdraget (Skardstein) – Andøy
 • Skauvollelva - Gildeskål
 • Budalsvassdraget - Hadsel kommune
 • Flatsetvassdraget - Hadsel kommune
 • Bøelva med Storelva (Meisfjordelva) - Leirfjord
 • Sneiselvvassdraget - Lødingen
 • Åvassdraget - Moskenes
 • Fordalselva (Flekkoselva) - Steigen
 • Botnelva - Rana 
 • Borgevassdraget - Vestvågøy
 • Jenndalsvassdraget - Vågan
 • Karlsvatnvassdraget - Vågan
 • Storvatnvassdraget - Vågan

Kilde: Miljødirektoratet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.