Fortsatt bekymring for oterens fremtid

Oteren lever som regel i områder med både saltvann og ferskvann. Nå har den ikke lenger status som en truet art i Norge.
Oteren lever som regel i områder med både saltvann og ferskvann. Nå har den ikke lenger status som en truet art i Norge. Foto: Gunnar Rofstad.

Oteren er ikke lenger en sårbar art i Norge, men den norske oteren er en viktig del av den nært truede europeiske bestanden.

Publisert 15.06.2022

Sjansen for at du treffer på en oter i nordlandsnaturen har blitt større de siste årene.

Etter å ha vært ansett som en sårbar og rødlistet art i 11 år, ble den norske oterbestanden i fjor vurdert som livskraftig i Norsk rødliste for arter.

Og den største delen av bestanden finner du langs kysten fra Trøndelag og nordover.

Nært truet i Europa

Det er likevel grunn til å være på vakt i tiden fremover. For selv om den norske bestanden ikke lenger er rødlistet, er situasjonen en annen for den samlede europeiske bestanden.

På den globale rødlista er nemlig oteren fortsatt kategorisert som nært truet. En status den har hatt i over 20 år.

Den norske oterbestanden er en betydelig del av totalbestanden av europeisk oter. Derfor er den også ekstra viktig i et globalt perspektiv.

Den globale bestandsutviklingen har gjort at Norge og mange andre land har gitt oteren et strengere vern gjennom å ratifisere Bernkonvensjonen.

Avtalen innebærer blant annet vern av arter som krever samarbeid mellom flere stater, slik som oteren.

Sto i fare for å bli utryddet i Norge

Det er i tillegg viktig å ta med seg at oteren lenge har vært truet i Norge.

På grunn av jakt og skuddpremie opplevde oteren en kraftig nedgang i bestanden på begynnelsen av forrige århundre. Oteren ble derfor totalfredet i 1982. 

Til tross for at bestanden tok seg opp i årene etter, havnet arten på rødlista. 

Oteren har en variert meny og kan være en trussel mot enkelte arter og næringer. Det gis derfor i enkelte tilfeller skadefellingstillatelse fra Statsforvalteren.

Visste du forresten at det er utviklet en egen matematisk modell som kan fortelle oss hvor mye oter det er i Norge? Du kan lese mer om Otertetthetsindeksen og oteren på vår temaside om arten.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.