Ulike avfallstyper og disponeringsløsninger

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.09.2020

Håndtering av avfall fra fallvilt og slakteavfall fra storvilt

Statsforvalteren i Innlandet har laget denne nettsaken der de forklarer regelverket for håndtering av avfall fra vilt og fallvilt. 


Publisert 06.07.2020

Bruk og disponering av betong og tegl fra riveprosjekter

Nytt kapittel 14A i avfallsforskriften trådte i kraft 1. juli 2020. Denne forskriften regulerer bruk og disponering av betong og tegl fra riveprosjekter.


Publisert 20.12.2018, Sist endret 02.03.2022

Bruk av rene jord- og steinmasser

Miljødirektoratet har utarbeidet et faktaark der de gir en oversikt over kravene som forurensningsloven stiller til lagring og bruk av jord- og steinmasser som ikke er forurensa.


Publisert 29.06.2018

Pass på landbruksplasten

Plast i ulike former er mye brukt i landbruket. Rundballeplast utgjør en stor del av plastbruken i landbruksnæringa, men blir fort et lite velkomment syn i landskapet dersom det blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag.


Publisert 26.01.2016

Kostnader ved levering av avfall

Presisering av regelverk om levering av husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall til kommunale avfallsmottak.


Publisert 13.01.2014, Sist endret 21.06.2021

Regler for gjenbruk av betong og andre rive- og overskuddsmasser

Det er miljøvennlig å gjenvinne betong, tegl, stein- og gravemasser, og andre typer bygg- og anleggsavfall. Her vil vi forsøke å gi en oversikt over hvilke regler som gjelder for dette.


Publisert 06.12.2013

Hva trenger jeg å vite om kreosotimpregnert trevirke

Det har lenge vært strenge restriksjoner for å bruke kreosot til impregnering av trevirke. Det er kun visse bruksområder der det er tillatt. Når det gjelder avfallshåndtering, er kreosot og kreosotbehandlede materialer å anse som farlig avfall og må derfor håndteres i tråd med avfallsregleverket.


Publisert 19.10.2012

Ny veileder for håndtering av gipsavfall

Veilederen er ment som et hjelpemiddel for alle som håndterer gipsavfall. Dette for at problemer med deponering og forbrenning med slikt avfall skal unngås.