Bruk av ny teknologi ved akvakulturanlegg er søknadspliktig

Bilde fra tilsyn av et akvakulturanlegg. Foto: Katrin Reiss, Statsforvalteren i Nordland

Driftsendringer ved akvakulturanlegg i Nordland som kan ha betydning for anleggets utslipp må avklares med Statsforvalteren. Endringen kan være søknadspliktig.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.01.2023

Statsforvalteren ser at det tas i bruk en rekke nye teknologiske løsninger ved akvakulturanlegg i Nordland. Eksempler på dette kan være bruk av semilukket merd, tubenot, nedsenkbare merder, etablering av utslippspunkt og andre tiltak som endrer utslippets mengde, spredning eller konsentrasjon.

Vi gjør oppmerksom på at dersom bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriftene må i utgangspunktet selv gjøre en vurdering av om tillatelsen med vilkår er dekkende for forurensningen fra anlegget. Dersom det er behov for en endring i tillatelsen eller enkelte vilkår, så må en søknad sendes til Nordland fylkeskommune slik at alle sektormyndigheter holdes orientert.

Statsforvalteren kan bistå med å vurdere om eventuelle endringer gir behov for en søknadsprosess. Henvendelser sendes til Statsforvalterens postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.