Bruk av ny teknologi ved akvakulturanlegg er søknadspliktig

Bilde fra tilsyn av et akvakulturanlegg. Foto: Katrin Reiss, Statsforvalteren i Nordland

Driftsendringer ved akvakulturanlegg i Nordland som kan ha betydning for anleggets utslipp må avklares med Statsforvalteren. Endringen kan være søknadspliktig.

Publisert 10.01.2023

Statsforvalteren ser at det tas i bruk en rekke nye teknologiske løsninger ved akvakulturanlegg i Nordland. Eksempler på dette kan være bruk av semilukket merd, tubenot, nedsenkbare merder, med mer.

Vi gjør oppmerksom på at dersom bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Vi trenger disse opplysningene for å kunne vurdere hvorvidt miljøovervåking eventuelt bør tilpasses og om det kan være behov for endring i utslippstillatelsen etter forurensningsloven.

Henvendelser sendes til Statsforvalterens postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.