Naturtypekartlegging - webinarserie

Dato:
9. april 2024 10:00 - 18. april 2024 11:00
Sted:
Egen pc / eget møterom
Arrangør:
Miljødirektoratet
Målgruppe:
Kartleggere av naturmangfold og bl.a kommunale planleggere
Kystlyngheilandskap i Dale i Grytøya
Dale i Grytøya Foto: Liv Guri Velle / Liv Guri Velle.

Webinarserie om naturtypekartlegging på land. 

Publisert 21.03.2024

Webinarene er obligatorisk for alle som skal utføre NiN-kartlegging i felt i 2024.

Webinar nr 1 og 4 kan også ha interesse for bl.a. ansatte i kommunene, som

  • enten har ansvar for kommunen som oppdragsgiver eller 
  • skal bruke data i arealforvaltning. 

Vi minner her om at det også er mulig å søke Miljødirektoratet om midler til slik kartlegging, jf. omtalen på våre sider av "Midler til "Natursats" og naturrestaurering"

Dato:
9. april 2024 10:00 - 18. april 2024 11:00
Sted:
Egen pc / eget møterom
Arrangør:
Miljødirektoratet
Målgruppe:
Kartleggere av naturmangfold og bl.a kommunale planleggere