Vil du lære mer om kommunal planlegging?

Dato:
18. januar 2024 12:00 - 14:00
Sted:
Nettseminar
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland/Nordland fylkeskommune
Målgruppe:
Nyvalgte politikere i kommunene, og andre som er interessert i å lære mer om kommunalt planverk, og hvilken betydning nasjonale forventninger har for det.
Påmeldingsfrist:
18. januar 2024 00:00

Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune inviterer nyvalgte politikere i kommunene og andre som er interessert i kommunalt planverk, til nettseminar om nasjonale forventninger til planlegging i kommunene. 

Publisert 03.01.2024

Nasjonale forventninger blir gitt ut hvert fjerde år og beskriver regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging. Sist nasjonale forventninger ble gitt ut var i juni 2023, og de vil gjelde fram til 2027.

Sammen med statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser og statlige arealplaner gir de nasjonale forventningene føringer for samfunns- og arealplanleggingen.

Med seminaret ønsker vi å gi deltakerne innsikt i de nye nasjonale forventningene, og hva de betyr for kommunene.

Påmeldingsfrist: 17. januar, kl. 12.00

Program

Program:

Samordning og samarbeid i planleggingen – planstruktur og prosesser

  • Klima, natur og miljø for fremtiden
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Trygge og inkluderende lokalsamfunn – folkehelse og boligsosiale momenter
  • Velferd og bærekraftig verdiskaping
  • Oppsummering med spørsmål og kommentarer

Velkommen!

Dato:
18. januar 2024 12:00 - 14:00
Sted:
Nettseminar
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland/Nordland fylkeskommune
Målgruppe:
Nyvalgte politikere i kommunene, og andre som er interessert i å lære mer om kommunalt planverk, og hvilken betydning nasjonale forventninger har for det.
Påmeldingsfrist:
18. januar 2024 00:00