Tilsynskalender - Prosjektfase 3

Prosjektet med Nasjonal Tilsynskalender startet høsten 2018 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Formålet er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner slik det følger av kommuneloven §§ 30-6 og 30-7.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.03.2021

Mye har skjedd siden høsten 2018. Prosjektet er nå i sin siste fase – fase 3.

KMD har gitt Statsforvalterens fellestjenester (STAF) og Statsforvalteren i Møre og Romsdal (SFMR) i oppdrag å lede og videreutvikle Tilsynskalenderprosjektets fase 3. Prosjektet er tidfestet fra 1. januar til 31. desember 2021. Når fase 3 er gjennomført skal driften av Tilsynskalenderen overføres til STAF og settes i produktstatus.

Prosjektet samarbeider i denne fasen med prosjektet, Deling av tilsynsdata, i regi av Arbeidstilsynet, der tjenesten TILDA utvikles. TILDA skal gi tilsynsmyndighetene muligheter til å dele data og samhandle på tvers.

TILDA har som mål at deling av data mellom statlige tilsyn skal forenkle og gi et tryggere samfunn. Gjennom prosjektet TILDA vil en rekke statlige tilsynsmyndigheter og Brønnøysundregistrene i 2021 slå kreftene sammen for å samhandle bedre gjennom å dele data og effektivisere tilsynsarbeidet. Målet for arbeidet er bedre koordinerte og målrettede tilsyn. Det er i samarbeid med TILDA prosjektet i fase 3 skal arbeide for å få til en god løsning for integrasjon mellom Tilsynskalenderen og statlige tilsynsmyndigheter.

Prosjektet samarbeider også med Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) for at Forvaltningsrevisjonsregisteret skal gis muligheter for integrasjon til Tilsynskalenderen.

Prosjektets fase 3 har som mandat å:

  • følge opp forbedringsarbeidet som ikke ble utført i fase 2
  • sørge for at integrasjon med TILDA blir satt i produksjon våren 2021
  • vurdere og prioritere tekniske innspill som forbedrer brukeropplevelsen i Tilsynskalenderen
  • sørge for at prioriterte tiltak blir implementert etter oppsatt aktivitetsplan
  • forbedring av brukergrensesnittet
  • teknisk bistand til NKRF i deres utviklingsprosjekt
  • gjennomføre en sluttevaluering av prosjektarbeidet (fase 3 har ikke mandat til evaluering av driften og effekten av Tilsynskalenderen)

Det er viktig for prosjektet i denne sluttfasen å ta tak i alle spørsmål og innspill fra interessenter og samarbeidspartnere. Det er derfor av stor betydning for prosjektet å få tilbakemeldinger. Kontakt gjerne prosjektleder på epost eller på telefon. 

Vigdis Rotlid Vestad | vigdis.rotlid@gmail.com | M: 991 58 549

Målet er å levere et best mulig prosjektresultat – der Tilsynskalenderen framstår som et godt verktøy for samordning av statlige tilsyn med kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner