Nordland får 42,6 millioner i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset.
– Staten kompenserer kommunene for inntektsbortfallet og utbetaler én milliard kroner i økt rammetilskudd, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.05.2020

Se kommunevis fordeling for Nordland under. 

Regjeringens inngripende tiltak har påvirket kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne.

− Vi må forvente at utgiftene øker og inntektene blir mindre i en periode. Vi har vært tydelige på at vi vil stille opp for kommunene, og vil nå kompensere for foreldrebetaling som har falt bort i denne perioden, sier Astrup i en pressemelding på regjeringen.no.

Stortinget vedtok 7. april regjeringens forslag om kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner. Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april.

– Kompensasjonen for tapt foreldrebetaling vil gi barnehagene og skolefritidsordningene stabile økonomiske rammevilkår. Slik unngår vi permitteringer, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Midlene er fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, og det er tatt utgangspunkt i hvor stor andel av inntektsbortfallet som gjelder barnehage og SFO. 700 millioner kroner er fordelt etter kriteriene for barnehage, og 300 mill. kroner etter kriteriene for grunnskole. Midlene utbetales i sin helhet til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet den 4. mai. Kommunene vil deretter utbetale kompensasjon til de private barnehagene etter søknad.

– Vi følger nøye med på situasjonen og har god dialog med kommunesektoren, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har allerede utbetalt fem milliarder kroner i økt rammetilskudd til kommunene og fylkeskommunene som følge av virusutbruddet.

Kommunevis fordeling - Barnehage og SFO (1000 kr)

1804 Bodø

                                                      9 865

1806 Narvik

                                                      3 705

1811 Bindal

                                                         260

1812 Sømna

                                                         322

1813 Brønnøy

                                                      1 468

1815 Vega

                                                         196

1816 Vevelstad

                                                         102

1818 Herøy

                                                         336

1820 Alstahaug

                                                      1 298

1822 Leirfjord

                                                         539

1824 Vefsn

                                                      2 238

1825 Grane

                                                         232

1826 Hattfjelldal

                                                         205

1827 Dønna

                                                         204

1828 Nesna

                                                         310

1832 Hemnes

                                                         789

1833 Rana

                                                      4 474

1834 Lurøy

                                                         437

1835 Træna

                                                           78

1836 Rødøy

                                                         244

1837 Meløy

                                                      1 148

1838 Gildeskål

                                                         323

1839 Beiarn

                                                         140

1840 Saltdal

                                                         788

1841 Fauske

                                                      1 552

1845 Sørfold

                                                         343

1848 Steigen

                                                         428

1851 Lødingen

                                                         279

1853 Evenes

                                                         194

1856 Røst

                                                           77

1857 Værøy

                                                         126

1859 Flakstad

                                                         186

1860 Vestvågøy

                                                      2 165

1865 Vågan

                                                      1 731

1866 Hadsel

                                                      1 417

1867 Bø

                                                         377

1868 Øksnes

                                                         709

1870 Sortland

                                                      1 976

1871 Andøy

                                                         747

1874 Moskenes

                                                         116

1875 Hamarøy

                                                         409

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner