Høring av søknad fra Bodø kommune om etablering av midlertidig lager for masser

Høringsfrist:
24. juni 2022
Kartet til venstre viser området før det ble fylt ut, men bilde til høyre viser det utfylte området. Området der massene skal lagres er markert med rød ring. Bildene er hentet fra søknaden.
Kartet til venstre viser området før det ble fylt ut, men bilde til høyre viser det utfylte området. Området der massene skal lagres er markert med rød ring. Bildene er hentet fra søknaden.

Bodø kommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til å lagre masser på det utfylte området mellom Langskjæret og Burøya i Bodø kommune.

Publisert 21.04.2022

Området skal brukes som masselager fra midten av 2022 til slutten av 2024. Massene kommer fra et anleggsprosjekt i Sjøgata i Bodø kommune og skal lagres midlertidig på området før de skal gjenbrukes.

Det totale omfanget av lagringen vil variere, men kommunen forventer at det maksimalt vil lagres totalt 4000 kubikkmeter masser på området. Massene inneholder lite eller ingen forurensning. Det skal etableres kjøreveier på området og anleggsmaskiner vil benyttes til håndtering og flytting av massene. Kommunen vurderer også å sette opp et sikteverk på området som skal brukes til å sortere massene før gjenbruk.

Søknaden er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvaltere.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 24. juni 2022.

Høringsfrist:
24. juni 2022