Høring av søknad om tillatelse til lagring av spillolje - Østbø AS

Høringsfrist:
25. juni 2021

Østbø AS har søkt Statsforvalteren om tidsbegrenset tillatelse på 3 år til å mellomlagre spillolje på Langvassheia i Rana kommune. 

Publisert 21.05.2021

Om søknaden

Østbø AS har søkt om tillatelse til å mellomlagre inntil 120 kubikkmeter spillolje på tre lagertanker på tankanlegget på Langvassheia. Spilloljen vil fraktes til og fra anlegget med tankbiler. Spilloljen vil lagres på tette tanker plassert på fast dekke og i en ringmur av betong. Det forventes ingen utslipp fra aktiviteten utenom støy og eksosutslipp fra tankbilene.

Høring

Søknaden kan leses under "dokumenter" på denne siden. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland på tlf. 75 54 78 13. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost(@)statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 25. juni 2021.

Høringsfrist:
25. juni 2021