Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høring av søknad om tillatelse til mottak og behandling av kasserte kjøretøy - Bil1din Helgeland AS

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
16. april 2021 23.59

Bil1din AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere anlegg for mottak og behandling av kasserte kjøretøy på Åremma i Vefsn kommune.

Publisert 26.02.2021

Om tiltaket og søker

Bil1Din AS er et selskap som har driver mottak for kasserte kjøretøy flere steder i Trøndelag og Nordland. Nå ønsker de å etablere mottak på Åremma i Vefsn kommune, Bil1din Helgeland AS. Bedriften søker om tillatelse etter forurensingsloven til å ta imot 1000 kasserte kjøretøy i året, på Åremma i Vefsn kommune.

Høring

Søknaden kan leses under "dokumenter" på denne siden, og vil legges til offentlig gjennomsyn hos Vefsn kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, tlf. 75 53 15 66. Eventuelle merknader sendes til sfnopost(@)statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø, innen 16. april 2021.

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
16. april 2021 23.59