- Viktigst nå er å skape trygghet

Prosjektleder Tor Erik Rønne i Jasska/Trygg er ikke i tvil: - Det er i det forebyggende arbeidet vi har det største potensialet til å skape endringer. 

Les mer om hvordan den første måneden i ny jobb har vært for prosjektlederen i Tysfjord og litt om planene framover. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2018 av Administrator

1. Hvordan var ditt første møte med Tysfjord?

- Veldig positivt! Jeg har fått gleden av å møte mange hyggelige mennesker, både i jobb og tilfeldig ute på gata som har gitt meg opplevelsen av å være velkommen, og som har delt av sin erfaring og lokalkunnskap. Har lært noe nytt hver eneste dag, og det er et sant privilegium.

Fakta:
Tor Erik Rønne, 44 år
Prosjektleder for Jasska/Trygg fra januar 2018.
Gift, tre barn
Yrkeserfaring: 17 år i politiet m.m.
Spesialisering: Forebyggende arbeid og tverretatlig samarbeid
Bosted: Tysfjord/Leksvik

Jeg også mektig betatt av naturen og ser fram til å utforske både fjorden med kajakk og fjellene på beina. Har jobbet i Lofoten tidligere, og har familie i Svolvær, og har derfor vært innom distriktet her før. Nyter naturen og kjenner meg hjemme blant folket her.

Spennende er det også å få jobbe i en to-språklig kommune, der en stor del av befolkningen er samisk eller av samisk opprinnelse.

Sjøl har jeg ei oldemor som var av samisk familie og flyttet fra Kjerringøy til Trøndelag som ung dame. På den den tiden pågikk fornorskningsprosessen for fullt, så dessverre tok hun ikke den samiske kulturen med seg. Og typisk nok ble den heller ikke pratet om i årene som fulgte. Jeg har også funnet ca 300 år med slektslinjer i fjordarmene mellom Tysfjord og Bodø. Utelukker derfor ikke at det kan finnes en og annen fjern slektning der ute et sted.

2. Hva har du gjort de første ukene som nyansatt prosjektleder?

- I kjølvannet av de mange sakene som politiet har etterforsket er det satt i gang flere tiltak. Blant annet det å øke avdekkingskompetansen til ansatte som jobber med barn, unge og sårbare. De første ukene mine har derfor gått med til å gjøre meg kjent med kommunen og tjenestene og oppdatere meg på status i ulike tiltak som er pågående.

Jeg har også brukt tid på å lytte, kartlegge og analysere. Dette er viktig for å kunne prioritere godt og innrette gode tiltak der det behøves mest.

3. Hvorfor ville du jobbe med dette prosjektet?

- Jeg har et verdisyn og engasjement som samsvarer med prosjektets målsettinger. Samfunnsoppdraget er viktig for meg! Jeg gjør dette for å verne om barn, unge og sårbare som fortjener vår helhjertede innsats for å vernes mot omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Og jeg gjør det med dyp respekt for alle de jeg kjenner som har reist seg og funnet en god vei videre etter å ha vært ofre for stygge overgrep.

Jeg har en yrkeserfaring fra politiet der jeg har levd tett på samfunnets mer skjulte mørke sider, og vært tett på både ofre og overgripere i seksuallovbruddsaker, barn utsatt for grov omsorgssvikt, ungdom som begår selvdrap, folk med alvorlige psykiske lidelser og brå død som snur opp ned på alt folk har i livet. En yrkeserfaring som tidlig gjorde det klart for meg at det er innen forebygging vi virkelig har det store potensialet til å gjøre en forskjell! Her er det fortsatt uendelig mye ugjort.

Jeg har derfor spesialisert meg, med fire års videreutdanning innen forebyggingsfaglig relevante emner og fag fra ulike høgskoler og universitet. Jeg har også jobbet mye med endringsprosesser hos enkeltindivider og grupper, og med utviklingsarbeid i tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner. Alt dette er relevant for de oppgavene prosjekt Jasska/Trygg vil kunne by på.

Men det er ikke alle oppgavene i prosjektet som er definert. Det arbeidet vi skal gjøre i prosjekt Jasska/Trygg kan på mange måter sammenliknes med å legge puslespill med brikker som ikke er ferdig skåret i perfekt match. Her må brikker lages og tilpasses underveis..

4.Hva blir din viktigste oppgave framover?

- Foruten å få oversikt over status og behov, er det viktigste pr nå å skape trygghet. Trygghet hos oss alle på at vi alle er gode nok til å bidra med noe positivt som utgjør en forskjell, for det kan vi!

Og trygghet hos samarbeidspartnere og i befolkningen på at vi med dette prosjektet har gode intensjoner, ønsker samarbeid og vil ha en bred involvering av positive ressurser i lokalsamfunnet.

Trygghet er grunnsteinen for å våge å nærme seg fremmede, håndtere det som er ukjent og kjenne på det som er vanskelig og skamfullt. Gjennom trygghet skaper vi godt samarbeid, utvikler gjensidig tillitt og respekt, og stimulerer til åpenhet.

I dette prosjektet skal vi samarbeide om å redde liv og livskvalitet for de vi er mest glad i, og for den oppvoksende slekt. Utfordringene vi har angår oss alle. Med dette prosjektet skal vi utfordre etablerte barrierer og vise at vi sammen skaper veldig mye mer enn noen av oss kan drømme om å oppnå på egen hånd.

Da må vi kjenne på at vi er trygge nok til å være kritisk selvreflekterende og villige til å forholde oss konstruktivt til enkelte ubehagelige sannheter om vårt samfunn.

5. Hvordan kan folk flest bidra til et bedre oppvekstmiljø?

- Ved å bry seg om at vi alle har det godt. Utfordre etablerte, kantete «oss og dem» - perspektiver. Se aktivt etter nyanser, og grunnleggende verdier som forener folk på tvers av ulikheter i kjønn, religion, etnisitet, kultur eller språk. Engasjer deg i noe som gir positive ringvirkninger i ditt lokalsamfunn og vær åpen og nysgjerrig på de som ikke er akkurat lik deg selv. Vis raushet og kjærlighet!

Alt dette bidrar til trygghet, tillit og åpenhet, med andre ord et godt oppvekstmiljø.

6. Hvilke tiltak og aktiviteter er planlagt framover?

- Vi har nylig gjennomført to vellykkede kursdager på Storjord (1. og 2. februar) for 140 ansatte som jobber med barn og unge. Her ga tingrettsdommer i Oslo, Rikke Lassen, en grundig og veldig bra undervisning om meldeplikt, avvergingsplikt, opplysningsplikt og taushetsplikt, for ansatte som jobber med barn og ungdom.

14. og 15 februar blir det på samme måte arrangert kurs om forebygging av seksuelle overgrep, med fokus på blant annet samtaler med barn og praksiserfaringer fra barnehager og skoler.

Det pågår også forberedelser til å få på plass et kvalitativt godt undervisningsprogram om kropp, psykisk helse, grenser og overgrep, til bruk i grunnskolen for elevene. Dette skal være i gang fra høsten 2018.

Arran lulesamiske senter, ved direktør Lars Magne Andreassen, er en del av prosjekt Jasska/Trygg, har hovedeansvar for et delprosjekt som handler om tillitsbygging. Her jobbes det for tiden mye med forberedelser til en stor "Stolthetskonsert", med kjente samiske artister i Hamarøyhallen på Oppeid, lørdag 3.mars mars. Arrangementet er alkoholfritt og familievennlig. Det blir garantert en flott opplevelse!

Det er også iverksatt et oppsøkende tjenestetilbud for innbyggere som bor i Musken, der kommunens ansatte samarbeider med personell fra SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus), om å gjøre våre velferdstjenester, som til daglig ikke er fast stedlig plassert der, tilgjengelig for de som eventuelt vil ha slik hjelp.

Mer usynlig er det arbeid som pågår med en gjennomgang av eksisterende rutiner og samarbeidsprosedyrer knyttet til akuttberedskap og oppfølging, med sikte på å utbedre mangler og tilby et tilfredsstillende sikkerhetsnett.

Det pågår også prosesser opp mot politiet for å få ett tettere samarbeid knyttet til oppfølgingsarbeidet tilhørende de pågående og kommende straffesakene.

Videre er det også prosesser på gang relatert til at arbeidet i regi Jasska/Trygg skal inngå i en sektorovergripende forpliktende oppvekstplan som er klargjort for implementering i de nye sammenslåtte kommunene fra og med 01.01.2020.

Med andre ord - det er mye som pågår, og mer vil det bli!

Jeg ser fram til å bli kjent med flere nye folk, oppdage nye perspektiver, og finne gode tiltak i samarbeid med alle gode krefter i Tysfjord. Har du noen betraktninger eller ett innspill vedrørende de utfordringer vi jobber med tar jeg gjerne imot en e-post på: innspill.jasska@tysfjord.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.