Lærer mer om tverrfaglig samarbeid og meldeplikten til barnevernet

Om lag 150 ansatte som jobber med barn, unge og familier deltar 1. og 2. februar på kurs i Tysfjord for å lære mer om taushetsplikt, tverrfaglig samarbeid, samt varsling og samhandling med barneverntjenesten når det oppstår mistanker om seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.01.2018 av Administrator

Fagdagene arrangeres på Storjord i Tysfjord. Foredragsholder er Rikke Lassen, tingrettsdommer i Oslo og spesialist på felt som berører barns rettigheter.

Kurset er et av tiltakene i prosjektet Jasska/Trygg som er satt i gang i forbindelse oppfølgingsarbeidet etter overgrepssakene i Tysfjord. Deltakerne er ansatte fra kommunene Tysfjord, Hamarøy, Ballangen, Narvik og Tjeldsund. Disse jobber i skole, SFO, barnehage, helsesøstertjenesten, politi, NAV, barneverntjenesten og psykisk helse og rus.

Felles retningslinjer

Ett av målene i oppfølgingsprosjektet er at alle som arbeider med barn, unge og familier skal ha god kunnskap om og kompetanse på meldeplikten, opplysningsplikten, oppmerksomhetsplikten og taushetsplikten.

Dette for å sikre at de ansatte er i stand til å håndtere en mistanke eller bekymring for om barn og unge utsettes for seksuelle overgrep i tråd med gjeldende retningslinjer og lovverk.

Kompetanse og felles retningslinjer kan være en støtte – det er derfor tenkt at tjenestetilbudet i Tysfjord og Hamarøy kommune skal utarbeide felles retningslinjer for meldinger til barneverntjenesten i etterkant av fagdagene.

Flerkulturelle kommuner

Tysfjord og Hamarøy er flerkulturelle kommuner der Tysfjord har en betydelig andel samisk befolkning og inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. Kunnskap om det kulturelle perspektivet er viktig i arbeidet med barn og unge.

For barn og unge er det avgjørende at samarbeidet går så fort og sømløst som mulig dersom det oppstår en bekymring. Derfor må tematikken arbeides med på tvers av etater og sektorer i kommunen slik at man har felles retningslinjer for hvordan bekymringer skal håndteres nå de oppstår.

Kontaktpersoner:

Tor-Erik Rønne, prosjektleder for Jasska/Trygg – tlf. 48 88 73 08
Lill-Tove Hansen, Helse- og omsorgssjef i Tysfjord kommune, tlf. 48 10 74 91

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.