Trafikkopplæring i grunnskolen

Illustrasjoner av ulike kjøretøy på veien
Foto: reza april / Pixabay.

Viktig informasjon ang. «Trafikalt grunnkurs som integrert del av valgfag trafikk» som gjennomføres i offentlig skoleverk!

Publisert 07.08.2023

I henhold til Trafikkopplæringsforskriften § 5-13 – Trafikkopplæring i det offentlige skoleverk står det, sitat:
«Offentlig skole som tilbyr trafikkopplæring må før opplæringen starter gi skriftlig underretning til Statens vegvesen med opplysninger om organisasjonsnummer, skolens adresse, undervisningsansvarlig (rektor) og hva slags trafikkopplæring skolen tilbyr. Skolen må også opplyse om hvilket undervisningspersonell som benyttes i øvingskjøringen og den obligatoriske opplæringen og hvilken kompetanse disse har.

Underretningen registreres i Trafikkskole-, sensor- og kursarrangørregisteret (TSK-registeret).

Ved endringer i, eller opphør av, opplæringstilbud, undervisningsansvarlig, undervisningspersonell eller andre forhold som har betydning for trafikkopplæringen, skal skriftlig melding straks sendes til Statens vegvesen», sitat slutt.

Vi viser også til Trafikkopplæringsforskriften § 4-1 første ledd bokstav b), § 6-4 andre ledd og § 8-5.

Gjennomfører skolen/skal skolen gjennomføre «Trafikalt grunnkurs som integrert del av valgfag trafikk» og er ikke registrert hos Statens vegvesen skal vedlagte skjema fylles ut og sendes inn av rektor. Dette gjelder også hvis det nylig er endring av eks. undervisningsansvarlig eller undervisningspersonell, jf. forskriftens siste ledd.

Vi opplever hvert år at det er noen skoler som gjennomfører trafikkopplæring uten at Statens vegvesen er oppdatert. Dette kan være ved skifte av rektor, skifte av undervisningsansvarlig eller nystartet opplæring. Statsforvalteren vil ikke godkjenne opplæring som er gitt i forkant av at slik melding er mottatt av Statens vegvesen. 

Registreringsskjema sendes til firmapost@vegvesen.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.