God fart i skogen i 2018 og auka ramme for 2019

2018 har vore eit år med god aktivitet, og det vart hogd 291 697 kubikkmeter i Møre og Romsdal, nokre få tusen meir enn i 2017. På taubane har det vore lågare aktivitet her i fylket, med berre om lag 26 000 kubikkmeter i tilskotssøknader, medan det i 2017 vart søkt om tilskot til taubanehogst av om lag 42 000 kubikkmeter. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.01.2019

Gran dominerer

Gran dominerer framleis med 88 % eller 257 000 kubikkmeter av hogsten, men ei auke på over 10 000 kubikkmeter furu frå 2017 til over 28 000 kubikkmeter i 2018 vitnar om noko betring både i pris og leveringsgeografi.

Det vart i 2018 levert tømmer for sal til ein verdi av 99,3 millionar, og 59 % av tømmeret vart innmålt som sagtømmer. Det var i 2018 vore ein svak oppgang i tømmerpris til 419 kr/kubikkmeter i gjennomsnitt for sagtømmer, opp frå 401 kr/kubikkmeter i 2017. På massevirke har prisane auka frå 207 kr/kubikkmeter i 2017 til 235 kr/kubikkmeter i 2018.   

Nye skogsvegar

Av ei ramme på 8,5 millionar er det i 2018 løyvd 4,95 millionar til bygging av 9,1 km skogsbilveg, som kan løyse ut 91 000 kubikkmeter tømmer.

Potten som kan brukast til vegbygging og drift i vanskeleg terreng er for Møre og Romsdal auka med 2,5 millionar, så for 2019 er det 11 millionar som skal fordelast på vegbygging og drift i bratt terreng. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner