Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Sande kommune

Dokumenta som er lenka opp på denne sida, er grunnlagsdokumenta frå kommunen i høve Fylkesmannen si tilråding. Det er difor viktig å sjekke at Fylkesmannen har fått tilsendt all relevant dokumentasjon frå kommunen.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 11.02.2016