Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Interkommunale samarbeid - kommunevis

Her finn du eit regneark med oversikt over dei einskilde kommunane sine interkommunale samarbeid pr. 8. okt. 2013.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 15.08.2016