Tildeling prosjektskjønn 2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har delt ut 4 904 000 kroner til prosjekter i kommunane.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.05.2017

I dag går det brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tildeling av prosjektskjønn. Alle kommunane i fylket har blitt invitert til å søkje støtte til utviklings- og fornyingsprosjekt. Det har kome inn omlag 35 søknadar til ulike tiltak. Totalt var det søkt om over 49 millionar kroner. Tildelinga til prosjektskjønn er på 4 904 000 kroner.

Prosjekta som har fått støtte ligg i oversikta til høgre under relaterte dokumenter.

Midlane vert utbetalt tidleg i juni.

Vi vil be om ei mellom – og sluttrapportering på prosjekta. Mellomrapporteringa vil bli gjort i slutten av januar og sluttrapporteringa i slutten av august 2018. Det blir sendt ut ein e-post til kontaktpersonen på prosjektet som blir ansvarleg for rapporteringa og vil vere vår kontaktperson. Rapporteringa skal gjerast i det same systemet kor søknaden vart sendt inn (ISORD). Det er og viktig at det redegjerast for kva nytteverdi dette prosjektet kan ha for andre kommunar.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.