Prosjektskjønn 2018 - tildeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i 2018 fått in 57 søknader om prosjektmidlar på til saman 52,87 millionar kroner. I alt var det tildelt midlar for 8,75 millionar kroner fordelt på 16 ulike prosjekt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.06.2018

Fylkesmannen sine vurderingar tar utgangspunkt i dei føringane og kriteria som vart omtalt i vårt invitasjonsbrev, datert 18.01.2018.

I år gjekk om lag halvparten av samla tildeling med til å etablere barnevernsvakt i alle kommunar i Møre og Romsdal.

Prosjekta som har fått støtte ligg i oversikta til høgre under relaterte dokumenter.

Midlane vert utbetalt tidleg i juni.

Vi vil be om ei mellom- og sluttrapportering på prosjekta. Mellomrapporteringa vil bli gjort i slutten av januar og sluttrapporteringa i slutten av august 2018. Det blir sendt ut ein e-post til kontaktpersonen på prosjektet som blir ansvarleg for rapporteringa og vil vere vår kontaktperson. Rapporteringa skal gjerast i det same systemet kor søknaden vart sendt inn (ISORD). Det er og viktig at det redegjerast for kva nytteverdi dette prosjektet kan ha for andre kommunar.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.