Nordic Halibut AS avd. Midsund søkjer om løyve etter forureiningslova

Høringsfrist:
5. mars 2024 23.59

Søknaden gjeld utslepp frå akvakulturanlegg for kveite på Forneset i Molde kommune.

Publisert 05.02.2024

Anlegget er klarert for ein maksimal tillate biomasse (MTB) på 65 tonn, men i realiteten er biomassen frå 12-25 tonn.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Ei eventuell uttale eller merknadar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no. innan 5. mars 2024.

Høringsfrist:
5. mars 2024 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter