Søknad om mellombels utsleppsløyve etter forureiningslova for anleggsdrift ved etablering av fjellhallar til Kongshaugen reinseanlegg i Sula kommune

Høringsfrist:
23. februar 2024 23.59

Ålesund kommune og Sula kommune søkjer om mellombels utsleppsløyve etter forureiningslova for anleggsdrift ved etablering av fjellhallar til Kongshaugen reinseanlegg i Sula kommune, gnr. 58 bnr. 1.

Publisert 29.01.2024

Vatn frå anleggsdrift skal samlast og gå til reinseanlegg. Det er planlagd å sleppe ut reinsa vatn til Vågane på om lag 10 meters djupne.

Søknaden kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar vert send til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 23.02.2024.

Høringsfrist:
23. februar 2024 23.59