Søknad om endring av løyve etter forureiningslova til biogassanlegg i Molde kommune - Havila Biogass AS

Høringsfrist:
23. februar 2024 23.59

Havila Biogass AS (tidlegare Nesset Biogass AS) søkjer om endring av løyvet etter forureiningslova for biogassanlegget sitt ved Bersås industriområde, gnr. 235 bnr. 2, i Molde kommune.

Publisert 29.01.2024

Det er søkt om endring frå årleg mottak av 32 000 tonn avfall til årleg mottak av 57 600 tonn avfall fordelt på husdyrgjødsel, fiskeavfall og anna organisk avfall.

Søknaden kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar vert send til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 23.02. 2024.

Høringsfrist:
23. februar 2024 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter