Faglege råd for lindrande behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale faglege råd for lindrande behandling i livets sluttfase.

Publisert 03.02.2020, Sist endret 04.02.2021

Råda omhandlar lindrande behandling og omsorg i livets sluttfase til vaksne over 18 år, uavhengig av diagnose, og gjeld for både heimebuande og pasientar i kommunal institusjon eller spesialisthelseteneste.

Les meir om Faglege råd for lindrande behandling i livets sluttfase på høgre side.