Kommunale tilstandsrapportar etter opplæringslova § 13-10, 2. ledd

Her finn du kommunane sine årlege tilstandsrapportar for skole

Publisert 30.06.2016

Jf. § 13-10, 2. ledd ...Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.

 

Kommunevåpen: 1547 Aukra

Aukra

 Kommunevåpen: 1502 Molde

 

Molde

 

 Kommunevåpen: 1531 Sula

 

Sula

Kommunevåpen: 1576 Aure

Aure

 Kommunevåpen: 1545 Midsund

Midsund

 

 Kommunevåpen: 1563 Sunndal

Sunndal

 

Kommunevåpen: 1554 Averøy

Averøy

 Kommunevåpen: 1543 Nesset

Nesset

 

 Kommunevåpen: 1566 Surnadal

Surnadal

Kommunevåpen: 1551 Eide

Eide

 Kommunevåpen: 1524 Norddal

Norddal

 

 Kommunevåpen: 1528 Sykkylven

Sykkylven

 

Hustadvika

 Kommunevåpen: 1539 Rauma

 Rauma

 

 Kommunevåpen: 1560 Tingvoll

Tingvoll

 

Kommunevåpen: 1532 Giske

Giske

 Kommunevåpen: 1567 Rindal

Rindal 

 

 

 Kommunevåpen: 1516 Ulstein

Ulstein

 

Kommunevåpen: 1557 Gjemnes

Gjemnes

 Kommunevåpen: 1514 Sande

  Sande

 Kommunevåpen: 1511 Vanylven

Vanylven

 

Kommunevåpen: 1571 Halsa

Halsa

 Kommunevåpen: 1546 Sandøy

 

Sandøy

 Kommunevåpen: 1535 Vestnes

Vestnes

 

Kommunevåpen: 1534 Haram

Haram

 Kommunevåpen: 1529 Skodje

Skodje

 

 

Volda

 

Kommunevåpen: 1517 Hareid

Hareid

 Kommunevåpen: 1573 Smøla  

Smøla

 

 Kommunevåpen: 1523 Ørskog  

Ørskog

 

 Kommunevåpen: 1515 Herøy  

Herøy

 Kommunevåpen: 1526 Stordal

Stordal

 Kommunevåpen: 1520 Ørsta  

Ørsta

 Kommunevåpen: 1505 Kristiansund  

Kristiansund

 Kommunevåpen: 1525 Stranda  

Stranda

 Kommunevåpen: 1504 Ålesund  

Ålesund

           
Kommunevåpen: Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune