Inspirerer til mat- og måltidsglede for eldre

Matgledekorpset på Sulatunet. Bak f.v. Anna Øien Sønslien, Merethe Bolstad og Olav Kåre Jørgensen i Matgledekorpset. Fremst kjøkensjef Ann-Christin Grøttå. Foto: Olav Kåre Jørgensen

Matgledekorpset er no ute og besøker institusjonar i Møre og Romsdal som ynskjer å jobbe med matglede for eldre.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.10.2022

Det er seks institusjonar som skal få besøk av Matgledekorpset denne hausten:

  • Surnadal sykehjem
  • Tingvoll sjukeheim
  • Aukra omsorgssenter
  • Glomstua kjøkken, Molde
  • Sulatunet, Sula
  • Sykkylven bu- og aktivitetssenter

Fleire av institusjonane ynskjer å få til betre samarbeid mellom kjøken og avdelingar. Mange legg allereie i dag vekt på tradisjonsmat og kortreist mat, medan andre ynskjer det som satsingsområde.

Kjøkenet ut i avdelingane

Matgledekorpset utfordrar kjøkenpersonalet til å verte meir synlege ute i avdelingane. Dei kan bidra med aktivitetar som å partere eit lam eller lage mat som til dømes å steike fiskekaker eller bollar for god matlukt. Eit anna forslag er at kjøkenpersonalet av og til deltek i serveringa på avdelinga. Det vil gjere kokkane kjent med brukarane, og styrke samhaldet mellom kjøken og avdeling.

To Good To Go

Matsvinn er eit viktig satsingsområde. Sulatunet er den fyrste institusjonen som brukar appen "To-good-to-go". Her sel dei mat som tidlegare vart kasta, og det har vore ein stor suksess.

Andre tiltak for å redusere matsvinn er å tilby små og heller fleire porsjonar, for å unngå at mat vert liggande att på fatet. Kjøkenet kan hente tilbake mat som ikkje vert ete og bruke den oppatt.

Matbilete

Hos fleire av institusjonane er det pleiarane som legg opp og serverer maten ute i avdelingane. Mange ynskjer opplæring til pleiepersonalet i korleis mat skal presenterast. Matgledekorpset føreslår at kjøkenet lagar ein bildebank av korleis rettane skal leggast opp. Alternativt kan kjøkenet legge opp ein porsjon for å illustrere korleis det skal gjerast.

Grønt er skjønt

Matgledekorpset set også fokus på det systematiske ernæringsarbeidet ute på institusjonane, med både over- og undervektsproblematikk. Også her er samarbeid mellom kjøken og avdeling viktig for å sikre tilpassa porsjonar og næringsrik kost til alle bebuarane.

På Surnadal sykehjem har dei eit prosjekt kalla «Grønt er skjønt». Her samarbeider dei med nabogarden som dyrkar grønsaker, med fokus på bruk og tillaging av grønsaker.

Leiing og kjøkenpersonale på Sykkylven bu- og aktivitetssenterLeiing og kjøkenpersonale på Sykkylven bu- og aktivitetssenter med stort engasjement for matglede. Foto: Olav Kåre Jørgensen

Rammer rundt måltidet

Matgledekorpset oppfordrar til å lage ei fin ramme rundt måltidet, med oppdekking og pynting som lys, blomster og serviettar. Til sengeliggande sjuke kan gjerne maten serverast på eit brett med serviettar, lys og blomster.