Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2019

Søknadsfrist:
1. mars 2019 23.00
Målgruppe:
Kommuner, Statlige foretak (f.eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner, Statlige foretak (f.eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap

Tilskuddet omfatter tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov og tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Publisert 01.02.2019

Det ble i statsbudsjettet varslet endringer i tilskuddsordningen "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" på kapittel 765.60, jf. side 218 i Prop. 1 S (2018-2019). Fra og med 2019 er denne ordningen delt inn i to tilskuddsordninger og de nye regelverkene er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet har i dag kunngjort de to tilskuddsordningene på kapittel 765 post 60:

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Tilbud til barn og unge med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Følg lenkene for søknadsskjema og regelverk for ordningen.

Søknads- og rapporteringsfrister:

  • Søknadsfrist er 01.03.2019
  • Frist for rapportering for tilskudd mottatt over denne ordningen i 2018 er 15.02.2019

Rammene som tildeles fylkesmannen i 2019 utregnes på bakgrunn av søknadsmengde og fylkesvise fordelingsnøkler. Kommunene og deler av spesialisthelsetjenestene i Innlandet har vært aktive i forhold til disse tilskuddsordningene tidligere og vi håper på tilsvarende aktivitet i 2019.

 

Søknadsfrist:
1. mars 2019 23.00
Målgruppe:
Kommuner, Statlige foretak (f.eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner, Statlige foretak (f.eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap

Kontaktpersoner