Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknadsfrist:
1. mars 2019 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Helseavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hvem kan søke:
Kommuner

Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter som trenger lindrende behandling og omsorg

Publisert 25.01.2019

Dette tilskuddet skal også bidra til økt samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til at pårørende blir ivaretatt.

Kommuner i Oslo, Akershus, Buskerud og Innlandet kan søke.

Her finnes mer informasjon om tilskuddet og søknadsprosessen.

Vi oppfordrer kommunene i Innlandet om å søke!

Søknadsfrist:
1. mars 2019 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Helseavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hvem kan søke:
Kommuner