Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.
12. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning Målgruppe for ordningen er personer med rus og/eller psykiske helseproblemer
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret
12. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning