Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
14. mai Eldre ut på middag Eldre over 65 år som bor i eget hjem
Søknadsfrist Tittel
14. mai Eldre ut på middag