Flomvarsel for Gudbrandsdalen

Foto: Karianne Stordal - Flomfare i Gudbrandsdalslågen

Det er onsdag meldt om stor vannføring med flom på oransje nivå i nedre deler av Otta og Gudbrandsdalslågen.  Det er noe synkende vannføring i Otta og øvre deler av lågen, men det tar noe lengre tid før vannføringen synker i nedre deler av Gudbrandsdalslågen.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.06.2022

NVE melder konsekvenser som lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.  Det er viktig å holde seg oppdatert om situasjonen og sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder langs bekker og elver.  Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/s, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.