Vi må forberede oss på flom

Portrett av Asbjørn Lund, beredskapssjef hos Statsforvalteren i Innlandet.
Asbjørn Lund, beredskapssjef hos Statsforvalteren i Innlandet, sier det er viktig å forberede seg på flom i dagene som kommer. Foto: Kristina Skamsar.

Omfanget er usikker, men det vil bli flom. Været har innvirkning på størrelsen på årets flom, men vi oppfordrer både kommuner og privatpersoner til å forberede seg. I denne saken gir vi gode råd mot flom i dagene som kommer.

Publisert 11.05.2023

Mange kommuner er godt i gang med å forebygge flomskader og å øke beredskapen hos seg sjøl og egne innbyggere, og det er vi glade for, sier fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund. 

Det blir flom, men fortsatt er det været som avgjør hvor stor den blir. Fredag samler vi kommunene og fylkesberedskapsrådet for å få siste prognose fra NVE og samordne oss, avdekke behov for hjelp og kartlegge ressurser som kan brukes i en skadeflom her hos oss.

Råd for å forberede flom

Alle

 • Planlegg for at veier kan bli stengt og at strøm, telefon og internett kan bli borte i deler av fylket i perioder.
 • Beredskapsaktører bør utplassere kjøretøy og annet utstyr slik at stengte veier ikke hindrer respons.
 • Rydd kvist og kvast i bekker og bekkeleier slik at vannet renner der det skal, og sørg for at kulverter og stikkrenner er åpne.

Spesielt for kommunene

 • Gå gjennom beredskapsplanen og forbered for en mulig skadeflom. Vurder å etablere vaktordninger og å sette stab.
 • Gjennomfør diskusjonsøvelse.
 • Analyser hvor det er kritiske punkter, hvor det er aktuelt å grave og eventuelt bygge midlertidige flomverk (flomvoll).
 • Ved behov, benytte avtaler med entreprenører og utplasser anleggsmaskiner på forhånd.
 • Ha sandsekker tilgjengelig for innbyggere som trenger det.
 • Informer befolkningen om oppmøtested ved bortfall av telefon og internett, og hvor man kan bli møtt ved behov for hjelp. Det må gjøres på forhånd.
 • Informer fortløpende på hjemmesidene ved hendelser.
 • Ha forberedende kontakter/møter med andre lokale beredskapsaktører slik at de er forberedt.
 • Meld tidlig fra til Statsforvalteren om kommunen trenger hjelp, ekstra ressurser og/eller samordning.

Befolkning, bønder og grunneiere

 • Egenberedskap: Ha forsyninger for 3 dager. Lista finner du her: www.sikkerhverdag.no
 • Sikre verdier som for eksempel campingvogner, og flytt verdier opp fra kjellere. Bønder bør sikre rundballer, vanningsanlegg og annet materiell.
 • Sett deg inn i hvor du kan møte om strøm, internett og telefon er nede og du trenger hjelp. Sjekk kommunen sin hjemmeside på forhånd.

Følg med på utviklingen og planlegg deretter:

Statsforvalteren i Innlandet sin hjemmeside og Facebook, samt kommunens hjemmeside vil være oppdatert med informasjon.

Her kan du høre beredskapssjefens gode råd: