Beredskapsråd - sammensetning og oppgaver

Beredskapsråd er et forum der alle som jobber med beredskap kan møtes for gjensidig orientering om beredskapsarbeid. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.02.2020

Fylkesmannen anbefaler at kommunene oppretter et beredskapsråd som møtes 1 til 2 ganger i året. Beredskapsrådet er som oftest satt sammen av ordfører, rådmann og beredskapskoordinator, i tillegg til interne og eksterne fagansvarlige. Eksempler på medlemmer kan være:

 •  Brannsjef
 •  Helse- og omsorgssjef eller kommuneoverlege
 • Politikontakt
 • Sivilforsvaret
 • Mattilsynet
 • Frivillige organisasjoner
 • Eiere av kritisk infrastruktur som strøm eller tele

Vi anbefaler også å invitere andre aktuelle aktører i kommunen som har med beredskapsarbeid å gjøre. Eksempelvis:

 • Senterledere
 • Store virksomheter
 • Representanter for større arrangementer

Aktuelle tema som kan drøftes/presenteres i beredskapsrådet er:

 •  risiko- og sårbarhetsanalyser
 • gjensidig orientering om beredskapsarbeid, samt informasjon om aktiviteter som styrker samarbeidet
 • planlagte øvelser og evalueringer
 • avklare hvem som har ansvar for hva
 • presentasjon og diskusjon av beredskapsplaner
 • gjennomgang av eventuelle tilsynsrapporter