Får innsyn i personalsak

Illustrasjonsbilde: Unsplash.com
Illustrasjonsbilde: Unsplash.com

Ordføreren i Lesja kommune fikk avslag på sitt krav om innsyn i personalsaken mot kommunedirektøren i Dovre. Statsforvalteren omgjør Dovre kommune sitt avslag og innvilger delvis innsyn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.06.2021

Lesja-ordføreren er omtalt

Lesja-ordføreren ba om innsyn i dokumentet «grunnlag for personalsak rådmannen». Dokumentet hører til en personalsak som gjelder kommunedirektøren (tidligere rådmannen) i Dovre kommune. Saken ble avsluttet i april.

Som det har kommet frem i blant annet Gudbrandsdølen Dagningen, er Lesja-ordføreren nevnt i dokumentet. Hun påstod derfor at hun har krav på innsyn i dokumentet.

 

Offentlig ansatte må tåle mer

Statsforvalteren gir ikke innsyn i dokumentet fordi Lesja-ordføreren er omtalt der, men fordi dokumentet inneholder påstander om hvordan en offentlig ansatt i høy stilling utfører sitt arabeid.

Personalsaker består gjerne av sensitiv informasjon. Slike saker er derfor ofte preget av opplysninger som er taushetsbelagte, i loven kalt «noens personlige forhold». At personalsaker helt eller delvis er unntatt offentlighet, er av den grunn hovedregelen fremfor unntaket.

Når det gjelder offentlig ansatte, har taushetsplikten spesielle begrensninger. Årsaken er at offentlig ansatte har som oppgave å forvalte fellesskapets ressurser og ivareta allmennhetens interesser. Av den grunn er det viktig for allmennheten å kjenne til hvordan offentlig ansatte utfører sitt arbeid. Offentlig ansatte må derfor tåle å få offentliggjort personlige forhold i større grad enn andre. Jo høyere stilling den offentlig ansatte har, desto mer må vedkommende tåle i så måte.

 

Administrasjonens øverste leder

En kommunedirektør er kommuneadministrasjonens øverste leder. Med en så høy stilling, mener Statsforvalteren at offentligheten bør gjøres kjent med opplysninger som kan kaste lys over hvordan kommunedirektøren i Dovre utfører sitt arbeid. Dette til tross for at innholdet i det aktuelle dokumentet er ensidig ved at det er skrevet av én person.

Statsforvalteren gjør unntak for noen få opplysninger. Dette skyldes av at opplysningene ikke hadde nok offentlig interesse og at de ble ansett for å være «noens personlige forhold».

 

Her finner du vedtaket fra Statsforvalteren.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.