Enighet om løsning for campingplass på Dombås

Dovre kommune og Statsforvalteren kom gjennom mekling til enighet om en løsning for nytt areal til campingformål på Dombås.

Publisert 09.06.2021

Løsningen innebærer at 6,2 daa dyrka mark omdisponeres til camping. For å kunne tillate dette ble det bl.a. enighet om vilkår om oppdyrking av noe tilgrensende areal, ivaretakelse av matjord samt krav om tilbakeføring til jordbruk dersom campingformålet i framtida viser seg uaktuelt.

Statsforvalteren har lagt stor vekt på kommunens behov for å kunne styre bobilcampingen til tilrettelagte områder og kommunens ønske om å styrke næringsgrunnlaget for Dombås tettsted.

Kontaktperson