Enighet etter mekling om ny E6 Fåvang kirke – Elstad i Ringebu

Tilleggsutredninger er gjort siden forrige mekling og Ringebu kommune aksepterer nå ny E6 etter indre linje forbi Trøstaker. Flomvoller på denne strekningen og langs Tromsa blir forsterket og nyetablert, som en del av meklingsresultatet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.06.2019

Det ble gjennomført ny mekling for kommunedelplanen for ny E6 mellom Fåvang kirke – Elstad i Ringebu kommune onsdag 19. juni. Ringebu kommune, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fylkesmannen i Innlandet var part i meklingen. Første meklingsrunde ble gjennomført i 2018. Etter dette har det bl.a. blitt utarbeidet en rapport om forsterking av flomvoller på Trøstaker samt langs Tromsa.

Meklingen førte fram, og Ringebu kommune aksepterer ny E6 på delstrekning C (Åttekanten kro til Elstad) etter alt. A2, B og C5, dvs. blant annet indre linje fra Åttekanten kro til Kleivberga. Samtidig forplikter Statens vegvesen/Nye Veier, NVE og Fylkesmannen seg til å sørge for forsterking av eksisterende flomvoll på strekningen samt langs nedre del av Tromsa i Fåvang.

Løsningen sikrer store naturverdier på strekningen knyttet til vassdragsmiljø langs Gudbrandsdalslågen og dyrka mark på strekningen, innenfor flomvollen. Fylkesmannen er godt fornøyd med den framforhandla løsningen.