Embetsledelsens offisielle aktiviteter

Dette gjør embetsledelsen (statsforvalter Knut Storberget og assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen) denne uken:

UKE 19:

Statsforvalter:

  • mandag 10. mai: Kommunestyremøte i Åsnes kommune
  • onsdag 12. mai: Barnehageutvalget

Assisterende statsforvalter:

  • mandag 10. mai: Møte om flerkulturell kommunikasjon og koronasituasjonen
  • onsdag 12. mai: Sentralt totalforsvarsforum
  • onsdag 12. mai: Fast onsdagsmøte mellom Hdir, DSB og statsforvalterembetene
Statsforvalter Knut Storberget og ass. statsforvalter Sigurd Tremoen
Statsforvalter Knut Storberget og ass. statsforvalter Sigurd Tremoen