Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Embetsledelsens offisielle aktiviteter

Dette gjør embetsledelsen (statsforvalter Knut Storberget og assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen) denne uken:

UKE 8:

Statsforvalter:

  • Tirsdag 23. februar: Styremøte Voksenåsen
  • Onsdag 24. februar: Fast onsdagsmøte mellom Hdir, DSB og statsforvalterembetene

Assisterende statsforvalter:

  • Mandag 22. februar: Utvidet råd for samarbeid med arbeidslivet
  • Onsdag 24. februar: Fast onsdagsmøte mellom Hdir, DSB og statsforvalterembetene
  • Fredag 26. februar: Regionalt partnerskap
Statsforvalter Knut Storberget og ass. statsforvalter Sigurd Tremoen
Statsforvalter Knut Storberget og ass. statsforvalter Sigurd Tremoen