Om oss

Statsforvalteren er statens representant i Innlandet og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Publisert 01.01.2021

Det organisatoriske grunnlaget er "Instruks for statsforvalteren", fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. august 1981, sist endret 1. januar 2022. Knut Storberget var den første fylkesmannen og den første statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalter Knut Storberget

Statsforvalter Knut StorbergetKnut Storberget (født 6. oktober 1964 i Elverum) er utdannet jurist. Han var i perioden 2001 – 2017 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark. Han var justisminister i seks år og har også erfaring fra justiskomiteen, finanskomiteen og næringskomiteen på Stortinget.

Storberget har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma, med møterett for Høyesterett. Han var fast forsvarer for Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Storberget har hatt mange ulike verv, også internasjonalt. Han har forelest ved Høgskolen i Hedmark og vært lærer i videregående skole.

Bierverv (godkjent av departement/regjering):

  • Gjesteforeleser 20 % stilling Høgskolen Innlandet
  • Styreleder i Anno Museum AS (museene i Hedmark)
  • Nestleder i styret for Statskog SF
  • Styremedlem i Norges nasjonalgave til Sverige, Voksenåsen kultur- og konferansehotell

Avsluttede bierverv

  • Leder av Forsvarskommisjonen av 2021
  • Leder av utvalg om finansieringen av private barnehager
  • Nestleder i det offentlige valglovutvalg
  • Board member executive board i Global Crop Diversity Trust (FN-avledet stiftelse for ivaretagelse og utvikling av artsmangfold i global matproduksjon) med sete i Bonn

Video om Statsforvalteren

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Statsforvalteren i Innlandet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Du kan lese mer om hva det betyr på denne lenken.

Miljøfyrtårn  logo