Ukesbrev rovvilt 6.7. til 12.7.

Her er de siste rovvilthendelser fra uka som har gått

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.07.2020

Ulv

Mandag 6. juli ble det meldt om at det i løpet av helga var observasjoner av ulv i Elgå tamreinområde i Engerdal. Ulven er også dokumentert i området for over en uke siden gjennom bilde og innsamlede møkkprøver. Fylkesmannen ga 6.7. fellingstillatelse på ulv i østre deler av Engerdal kommune.

Natt til torsdag 9.7. ble det meldt om skader forårsaket av ulv i Øyer kommune. Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Hamar, Løten og Elverum ble på bakgrunn av dette forlenget, og fellingsområdet ble utvidet til å omfatte større deler av Stor-Elvdal samt deler av Ringebu kommune. Fåvang gjeterlag har fått tilskudd til bruk av kadaverhund i området.

På kvelden den 10.11 ble en kalv gjenfunnet skadd i søndre deler av Rendalen, innenfor området til det revirmarkerende Deisjø-paret. SNO kunne dagen etter fastslå at skadene skyldtes ulv. Skadene var så omfattende at kalven måtte avlives. Fylkesmannen har avslått søknad om skadefelling av ulv i området. Fylkesmannen har gitt tilskudd til ekstraordinært tilsyn med beitedyra i den aktuelle besetningen.

Bjørn

Det ble søndag 5.7. dokumentert to tikker tatt av bjørn i Tolga (Klettdalen). Søknad om skadefelling ble innvilget samme dag. En bjørn ble felt i Brydalen på grensa mellom Rendalen og Tynset kommuner onsdag 8.7.

Gaupe

Det ble onsdag 8.7. meldt om dokumentert bilde av gaupe på viltkamera i Øyer østside. Beitelaget har hatt ekstra tilsyn i området, men det er ikke avdekket skader.

Jerv

Mandag 6.7. ble det dokumentert skade forårsaket av jerv i Sølendalen hamnelag i Rendalen. Fylkesmannen ga fellingstillatelse på jerv i området samme dag. Fellingstillatelsen ble onsdag 8.7. utvidet til å omfatte deler av Os og Tolga øst for Glomma etter dokumenterte skader i Sålekinna beitelag og i Tolga østfjell. Etter melding om jerv på viltkamera ved to av skadestedene samtidig den 11.7. ble fellingstillatelsen utvidet til å omfatte 2 dyr.

Den 11.7. ble det meldt om synsobservasjon av jerv i områdene mellom Streite Meseterhø beitelag og Kvitdalen beitelag. Det er ikke dokumentert skader av jerv i området. Beitelaget søkte tillatelse til skadefelling, men denne ble avslått. Fylkesmannen har gitt tilskudd til ekstra tilsyn i området.

Kongeørn

Det er ikke meldt om noen hendelser knyttet til kongeørn sist uke.