Ukesbrev rovvilt 26. juli - 1. august

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 01.08.2022

Jerv

På kvelden den 25. juli ble det avdekket 1 fersk jerveskade i Sør-Hella beitelag sitt område i Lesja kommune. Dagen etter ble det funnet ytterligere ett kadaver i samme område. Skadene har skjedd innenfor jerveprioritert område. Lesja kommune søkte om skadefelling den 26. juli. Statsforvalteren avslo denne søknaden. Etter nytt funn av fersk jerveskade den 28. juli gjorde Statsforvalteren en ny vurdering av søknaden, og innvilget skadefellingstillatelse i området.

Etter et nytt skadetilfelle på lam forårsaket av jerv i Musvorddalen i Sel kommune den 26. juli forlenget Statsforvalteen skadefellingstillatelsen på en jerv som gikk i dette området. Tillatelsen gjelder for deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner.

Kongeørn

Den 27. juli ble det dokumentert ett lam tatt av kongeørn i Folldal, i grensa mellom Marsjødrifta og Digerkampen beitelag. I Alvdal ble det dokumentert ett lam tapt til kongeørn innenfor områdene til Sølndalen beitelag den 29. juli.

Ulv, gaupe og bjørn

Det er ikke meldt inn hendelser om ulv, gaupe eller bjørn siste uke.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.