Ukesbrev rovvilt 12-19. august

Siste nytt om rovvilt i uke 33.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.08.2019

Nord Østerdal
Det er Nord-Østerdalen med Sølendalen hamnelag i Rendalen som har hatt de største utfordringene med rovviltskader hittil i Innlandet i år. Siste uka har det vært skadefellingsforsøk på både ulv, bjørn og jerv i dette beiteområdet, etter påviste skader den seneste uke. Det ble felt en jerv den 19. august av det interkommunale skadefellingslaget. Det vil fra 20. august bli gjennomført planlagt tidlig sanking, med tilskudd fra Fylkesmannen. Det ble den 14. august gjennomført et informasjonsmøte med beitebrukere, fellingslag, kommuner, Mattilsynet, Statens naturoppsyn i regi av Fylkesmannen.

Utover Rendalen er det ikke registrert skader av ulv/bjørn noen andre steder i Innlandet den siste uka.

Jerv i Ottadalen
Det er siste uka påvist jerveskader på besetninger nord i Finndalen i Lom, samt i området ved Aursjoen i Skjåk. Det er gitt tilsagn om midler til tidlig sanking hos flere enkeltbrukere i dette området, samtidig som det er iverksatt skadefellingstillatelse på jerv. Ingen jerv er felt pr nå.
Det er også gitt tilsagn om tidlig sank for besetninger både på øst og vest siden i Sel og Nord-Fron kommuner. Her er det henholdsvis påviste skader av jerv og gaupe/kongeørn.

Gaupe
Det er registrert en gaupeskade i Engerdal og en i Skjåk siste uka.

Kongeørn
Det er siste uka registrert kongeørnskader i Folldal (2) og Os

 

Kontaktpersoner